Công cụ làm việc cá nhân


  HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

  • Send this page to somebody
  • Print this page

  Chính quyền cách mạng

  Trước khi cách mạng thành công, Cuba đã là một nước mang danh theo chế độ cộng hoà. Cho đến năm 1960 đã có đến 6 bản Hiến pháp lần lượt ra đời trong đó có bản ban hành năm 1940 với sự tham gia tích cực và khéo léo của một số nghị sỹ cộng sản và cánh tả nên có nhiều điều khoản tiến bộ. Do đó, ngay sau khi ban hành, Hiến pháp này chưa khi nào được thực hiện đầy đủ trừ một vài điều hình thức như chế độ tổng thống…Đặc biệt dưới chế độ độc tài Batista  các điều khoản tiến bộ gần như bị thủ tiêu.

  Ngay khi cách mạng thành công, ngày 7/2/1959 Chính phủ lâm thời Cộng hoà Cuba đã ban hành bản Hiến chương cơ bản của nước cộng hoà, phục hồi lại Hiến pháp năm 1940 và tuyên bố:

  "Cuba là một nước độc lập, có chủ quyền, tổ chức theo chế độ Cộng hoà, thống nhất và dân chủ để mọi người được hưởng quyền tự do về chính trị, công bằng về xã hội, về tài sản cá nhân và tập thể và sự đoàn kết giữa người với người. Cuba lên án mọi cuộc chiến tranh xâm lược, mong muốn được chung sống hoà bình với các nước và cùng thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu văn hoá, thương mại… Nhà nước Cuba giành cho mình quyền áp dụng những nguyên tắc và thực hiện những luật pháp quốc tế liên quan đến sự đoàn kết ủng hộ lẫn nhau giữa người với người và tôn trọng chủ quyền của các dân tộc, sự hỗ tương giữa các nhà nước với hoà bình và văn minh chung".

  Cùng với Hiến chương (sau trở thành sắc luật) cơ bản, chính phủ còn ban hành sắc luật về Cải cách ruộng đất (17/5/1959), sắc luật về Cải cách đô thị (14/10/1960), sắc luật về Quốc hữu hoá giáo dục (6/6/1961) và luật Cải cách ruộng đất lần thứ hai (3/10/1963). Đó là những sắc luật đầu tiên hình thành toàn bộ luật pháp của Cuba cho đến năm 1976 sau khi toàn dân thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo hiến pháp và được quốc hội thông qua ngày 2/2/1976, Bản Hiến pháp Xã hội chủ nghĩa đầu tiên của nước cộng hoà. Bản Hiến pháp này long trọng tuyên bố:

  - Nhà nước Xã hôi chủ nghĩa Cuba là nhà nước của giai cấp công nhân, nông dân và của những người lao động chân tay và trí óc khác.

  - Xã hội và nhà nước thừa nhận Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Mác Lê nin, José Martí, là tổ chức tiền phong của đất nước Cuba, lực lượng lãnh đạo cao nhất của xã hội và nhà nước, là người tổ chức, hướng dẫn nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

  Hiến pháp cũng đảm bảo các sau đây của công dân:

  - Mọi công dân được quyền có việc làm, không bị bóc lột và thất nghiệp.

  - Mọi nông dân có quyền sử dụng ruộng đất, bãi bỏ chế độ cho vay nặng lãi, thuê mướn nhân công, bị đe doạ dồn nhà, cướp đất hoặc bị bóc lột.

  - Quyền của mọi công dân được học hành miễn phí và làm khoa học.

  - Quyền được chữa bệnh và dùng thuốc miễn phí.

  - Quyền được tham gia các hoạt động thể dục thể thao và giải trí.

  - Quyền của những người lao động được hưởng lương trong những ngày nghỉ chế độ.

  - Quyền được nhận sự bảo hộ của chế độ bảo hiểm xã hội khi tuổi già, ốm đau và tai nạn.

  - Quyền của nữ lao động được nghỉ việc có lương theo chế độ thai sản.

  - Quyền của phụ nữ được bình đẳng với nam giới trong lao động, bình đẳng về dân sự, chính trị, xã hội và trong gia đình.

  - Quyền bình đẳng của mọi công dân không phân biệt màu da, giới tính, sắc tộc và trên tất cả các lĩnh vực. Quyền được sống và phát triển trong nhân phẩm, không bị bất cứ sự chà đạp và phân biệt chủng tộc nào.

  - Quyền của mọi công dân được tham gia các tổ chức công đoàn, các tổ chức quần chúng xã hội khác.

  - Mọi công dân từ 16 tuổi trở lên có quyền tham gia trực tiếp vào các hoạt động chính trị của đất nước, có quyền tự do bỏ phiếu bình đẳng và bí mật trong các cuộc tổng tuyển cử để lựa chọn người đại diện cho mình.

  Chính quyền cách mạng được hình thành với:

  - Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, do nhân dân trực tiếp bầu bằng phổ thông đầu phiếu. Ngoài việc thiết lập các luật lệ chung cho cả nước, quốc hội còn bầu ra: Hội đồng Nhà nước (HĐNN) gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch thứ Nhất, năm phó chủ tịch, một bí thư và 31 thành viên. Quốc hội cũng cử Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT), Phó chủ tịch thứ nhất và các phó chủ tịch, Chủ tịch Uỷ ban kế hoạch nhà nước, các bộ trưởng, thư ký Hội đồng Bộ trưởng và các thành viên khác… Quốc hội cũng bầu ra Toà ánh tối cao và Viện kiểm sát tối cao.

  Toà án nhân dân tối cao hoạt động độc lập với cơ quan hành pháp và chỉ chịu sự lãnh đạo của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước.

  Viện kiểm sát là cơ quan giám sát việc thực thi các thể chế xã hội chủ nghĩa thể hiện trong các luật lệ đã được các tổ chức nhà nước và tổ chức khác ban hành.

  Dưới chính phủ trung ương là các tỉnh có chính quyền nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan tương ứng do chính phủ bổ nhiệm.

  Dưới cấp tỉnh là các quận, huyện có hội đồng nhân dân do nhân dân trong vùng trực tiếp bầu. Hội đồng nhân dân bầu ra chính quyền quận, huyện và các cơ quan tương ứng.

  Cơ sở hạ tầng của các tổ chức trên là các nhà máy, các trung tâm lao động của các công dân.

  Tại các khu dân cư có Uỷ ban Bảo vệ cách mạng (CDR) hoạt động. Uỷ ban này chịu sự chỉ đạo của Uỷ ban Bảo vệ cách mạng cấp trên và phối hợp với chính quyền nhân dân trong khu vực.

  Quốc hội cứ 5 năm bầu lại một lần. Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện hai năm rưỡi bầu một lần.

  Đảng Cộng sản Cuba

  Đảng Cộng sản Cuba (PCC) mà tiền thân là Đảng Cách mạng Cuba do người anh hùng dân tộc José Martí sáng lập từ cuối thế kỷ 19, khi bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh giành độc lập cho đất nước.

  Đảng Mác xít – Lêninít đầu tiên ra đời năm 1925 mà lãnh đạo chính là những chiến sỹ cách mạng nổi tiếng như Julio Antonio Mella và Carlos Baliño. Đảng lấy tên là Đảng Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Cuba.

  Sau ngày cách mạng thành công, Đảng Cộng sản Cuba được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức cách mạng:  Phong trào 26/7, Đảng Xã hội Nhân dân và Phong trào 13/3.  Năm 1961, ba tổ chức trên thoả thuận hợp nhất thành “Các Tổ chức Cách mạng Hợp nhất” (OIR), sau đó ít lâu đổi tên thành “Đảng Thống nhất Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Cu-ba” (PURSC).  Ngày 3/10/1965 đổi tên chính thức thành Đảng Cộng sản Cu-ba (PCC).

  Sau khi chính thức thành lập Đảng, do phải đương đầu với nhiều khó khăn do chính sách bao vây, phong toả của Mỹ, mãi tới năm 1975 (sau 10 năm), Đảng Cộng sản Cu-ba mới tổ chức Đại hội I. Đại hội II được tổ chức vào tháng 5 năm 1980 và tháng 2 năm 1986 là Đại hội lần thứ III; Đại hội IV được tổ chức vào tháng 10/1991 và Đại hội V được tổ chức vào tháng 10/1997.

  Đến nay, Đảng Cộng sản Cu-ba đã trải qua 5 kỳ đại hội.  Đại hội cuối cùng diễn ra vào năm 1997 và do nhiều lý do khách quan và chủ quan nên tới nay Đại hội VI vẫn chưa được tổ chức.

  Đảng Cộng sản Cu-ba hiện có khoảng 850.000 đảng viên, có hệ thống tổ chức từ Trung ương, tỉnh, quận, huyện;  là Đảng duy nhất tại Cuba, đã lãnh đạo nhân dân Cuba thu được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực trong thập niên 70, 80 và hiện nay, Đảng vẫn luôn kiên định với lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

  Đánh giá về Đảng Cộng sản Cuba, đồng chí Fidel Castro đã nói: "Đảng là tổng hoà những điều mơ ước của tất cả những người cách mạng trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc, là sự cụ thể hoá những lý tưởng, những nguyên lý và sức mạng của cả dân tộc. Đảng có trách nhiệm lịch sử là đưa nhân dân Cuba đến một sự thay đổi toàn diện và giành được nhưng kết quả to lớn mà nhân dân Cuba mong ước. Đảng không thể tách rời khỏi nhân dân vì chính nhân dân là lẽ sống, làm cho Đảng có uy tín, giao cho Đảng quyền lãnh đạo và là nguồn sức mạnh của Đảng".

  CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG

  Trung tâm những người Lao động Cuba (CTC)

  Là tổ chức công đoàn tập hợp và là đại diện cho tất cả những người lao động Cuba; được thành lập từ năm 1939 và tiền thân là Liên hiệp toàn quốc những người lao động Cuba được thành lập từ năm 1923.

  Trong nhiều năm dước các chế độ độc tài thân Mỹ, CTC đã đóng một vai trò rất tích cực và có hiệu quả trong các cuộc đấu tranh chống bóc lột và bảo về lợi ích của những người lao động. Sau khi cách mạng thành công, CTC tham gia tích cực vào giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong kinh tế và xã hội và là công cụ để rèn luyện, giáo dục nhằm nâng cao ý thức và giác ngộ cộng sản cho những người lao động đồng thời cũng quan tâm chăm sóc và bảo vệ lợi ích chính đáng của những nguời lao động. 99% nhưng người lao động Cuba là thành viên của CTC.

  Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng (CDR)

  Các Uỷ ban bảo vệ cách mạng (CDR) là tổ chức quần chúng lớn nhất và cũng là một trong những tổ chức đắc lực và hiệu quả nhất trong quá trình bảo vệ thành quả cách mạng Cuba trong nửa thế kỷ qua.

  Ra đời ngày 28/9/1960, CDR tập hợp đại đa số nhân dân lao động thuộc mọi lứa tuổi và thành phần xã hội, từ học sinh, sinh viên, công dân, nông dân, các nhà chuyên môn, trí thức, người về hưu, nội trợ, với  hơn 8,3 triệu hội viên từ 14 tuổi trở lên, tự nguyện hoạt động vì lợi ích của cộng đồng và đất nước.

  Ngay từ lúc mới ra đời, các mục tiêu ưu tiên của CDR là thúc đẩy tình đoàn kết giữa người và người và tăng cường phúc lợi cho nhân dân lao động. Nhiệm vụ ban đầu của các CDR là cảnh giới cách mạng. Về sau, mở rộng thêm một số công tác mới được quần chúng quan tâm hưởng ứng như giáo dục, lao động tình nguyện, hoạt động yêu nước, y tế (tiêm chủng, hiến máu, v.v.), thu gom phế liệu, bảo vệ môi trường. Hiện nay CDR ủng hộ tất cả các nhiệm vụ và chương trình do Cách mạng tiến hành.

  Đánh giá về Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng, Chủ tịch Fidel đã nói: "Đó là một tổ chức toàn dân chiến đấu, linh hoạt, nhiệt tình và không có sức mạnh nào phá vỡ được, là một công cụ luôn là chỗ dựa vững chắc của cách mạng".

  Liên hiệp Phụ nữ Cuba (FMC)

  Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba là một trong những tổ chức quần chúng trụ cột của cách mạng Cuba, được thành lập ngày 23/8/1960. Hội tập hợp hơn 4 triệu hội viên, chiếm 87,7% số phụ nữ trong độ tuổi từ 14 trở lên. Một trong những mục tiêu chính của Hội là thực hiện sự bình đẳng về quyền lợi và cơ hội đối với phụ nữ và khuyến khích chị em tích cực tham gia đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước thông qua các chính sách chung của Nhà nước và các chính sách về phụ nữ.

  Về cơ cấu tổ chức, Hội theo cơ chế lãnh đạo 3 cấp: ở trung ương là Ban chấp hành TƯ Hội; ở tỉnh là 14 Ban chấp hành tỉnh Hội và 1 Ban chấp hành huyện đảo đặc biệt (Đảo Thanh niên); ở quận-huyện là 169 Ban chấp hành huyện Hội.

  Trong 49 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, Hội đã vận động toàn thể chị em phụ nữ Cuba hăng hái tham gia công tác cách mạng, lập nên những thành tích đáng tự hào, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba xã hội chủ nghĩa.

  Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba (UJC)

  Thành lập ngày 4/4/1962, là tổ chức tập hợp những thanh niên tiên tiến là nòng cốt và là lực lượng hậu bị chiến đấu của Đảng Cộng sản Cuba.

  Đoàn Thanh niên Cộng sản chịu trách nhiệm hướng dẫn lãnh đạo hoạt động của các tổ chức: Liên đoàn Sinh viên Đại học (FEU), Liên đoàn Sinh viên các Trường Trung học (FEEM) và Đội Thiếu niên Tiền phong José Martí (OPJM).

  Đánh giá chung về Đoàn Thanh niên và sinh viên học sinh, đồng chí Fidel đã nói: "Thanh niên của chúng ta trước đây sống trong cảnh dốt nát, thất nghiệp và không có tương lai. Ngày nay, đã có những điều kiện hết sức thuận lợi. Ngay từ lúc còn nhỏ, thanh niên của chúng ta đã được đào tạo cho tương lai. Mọi điều kiện đều nằm trong tầm tay của các em".

  Liên đoàn Sinh viên Đại học (FEU)

   Là tổ chức thanh niên trí thức cách mạng đầu tiên của Cuba. Thành lập từ tháng 12 năm 1922, người lãnh đạo đầu tiên là Julio Antonio Mella và sau này trở thành một trong những lãnh tụ đầu tiên của phong trào cộng sản Cuba.

  Từ những ngày đầu mới thành lập, FEU đã là nơi rèn luyện của các nhà lãnh đạo có uy tín cho cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba chống lại các chính quyền tay sai, thân Mỹ cho đến khi cách mạng thành công. Khẩu hiệu đấu tranh của sinh viên không chỉ là cải cách và hiện đại hoá nền giáo dục đại học và còn chống tất cả mọi biểu hiện tiêu cực của xã hội. Sinh viên đại học đã trở thành mũi nhọn trong các cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba chống lại các lực lượng phản động trong nước và sự can thiệp của đế quốc Mỹ mà đỉnh cao là cuộc tấn công vào dinh Tổng thống và Đài phát thanh Cuba ngày 13/3/1957. Cuộc tấn công tuy thất bại nhưng đã để lại trong lòng nhân nhân Cuba những ấn tượng khó phai mờ.

  Liên đoàn Sinh viên các Trường Trung học (FEEM)

  Được thành lập ngày 6/12/1970 và là tổ chức trẻ nhất trong các tổ chức quần chúng ở Cuba. Đây là nơi đào tạo và rèn luyện thanh niên học sinh về mặt chính trị và truyền thống yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản của nhân dân Cuba, giáo dục ý thức dân tộc và giai cấp, lòng đam mê hiểu biết khoa học và kỹ thuật, văn hoá và thể dục thể thao năm đào tạo một thế hệ lao động tương lai có kỹ thuật cao, tay nghề giỏi và có giác ngộ chính trị tốt.

  Đội Thiếu niên Tiền phong Jose Marti (OPJM)

  Đội là một mái trường lớn nhằm tập hợp tất cả những thiếu niên nhi đồng Cuba  từ khi bước chân và lớp 1 cho đến hết lớp 9.

  Những hoạt động đa dạng của Đội được coi như những hoạt động mở đầu cho việc hình thành một lớp người tương lai vừa có giác ngộ chính trị vừa có hiểu biết để làm chủ xã hội, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của cha anh.

  Nhiệm vụ của Đội là góp phần thúc đẩy tinh thần ham học, ham hiểu biết và tinh thần trách nhiệm đối với xã hội cũng như lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho tổ quốc. Đội cũng chú trọng việc khơi dậy cho các em thanh thiếu nhi thói quen và tinh yêu lao động, lòng tự hào về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời xây dựng đức tính khiêm tốn, lòng dũng cảm và tinh thần tương trợ.

  Ngoài các tổ chức quần chúng trên còn có các tổ chức mang tính nghề nghiệp như: Hội Văn nghệ sỹ Cuba (UNEAC), Hội Nhà báo Cuba (UPEC)…

  Tạo bởi songhong
  Cập nhật 09-12-2008