Công cụ làm việc cá nhân


  Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Quảng Trị

  • Send this page to somebody
  • Print this page

   

  1. Công nghiệp

  STT

  Tên dự án

  Vốn đầu tư (triệu USD)

  Địa điểm

  Quy mô

  Hình thức đầu tư

  1

  Xây dựng nhà máy xi măng

  200,0

  Huyện Cam Lộ

  0,6-1,4 triệu tấn/năm

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  2

  Xây dựng nhà máy xản xuất thuỷ tinh

  kính phẳng

  4,0

  Vùng bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh

  Kính xây dựng 4 triệu m2/năm. Kính xe hơi 1triệu m2/năm

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  3

  Các dự án sản xuất giày da và giày thể

  thao xuất khẩu

  2,0

  Khu công nghiệp Nam Đông Hà

  1 triệu đôi/năm

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  4

  Dự án xản suất các sản phẩm cơ khí

  3,0

  Khu công nghiệp Nam Đông Hà

  10.000 tấn sản phẩm/năm

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  5

  Dự án xản suất phụ tùng ôtô, xe máy

  5.0

  Khu công nghiệp Nam Đông Hà

  5000 tấn sản phẩm/năm

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  6

  Dự án đóng mới và sữa chữa tàu thuyền

  1.0

  Khu công nghiệp Bắc

  Cửa Việt

  500 chiếc/năm

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  7

  Dự án sản xuất và lắp ráp điện, điện tử

  3-5

  Khu công nghiệp Nam Đông Hà

  1000 tấn sản phẩm/năm

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  8

  Dự án sản xuất bằng công nghệ cao

  10-15

  Khu công nghiệp Nam Đông Hà

   

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  9

  Các dự án sản xuất bánh kẹo và nước

  giải khát

  4-5

  Khu công nghiệp Nam Đông Hà

  5000 tấn sản phẩm/năm

  10-15 triệu lít/năm

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  10

  Dự án sản xuất và lắp ráp xe cơ giới và

  máy móc thiết bị

  15-20

  Khu công nghiệp Nam Đông Hà

  10.000 cái/năm

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn Nước ngoài

   

  2. Thương mại - Dịch vụ

  STT

  Tên dự án

  Vốn đầu tư (triệu USD)

  Địa điểm

  Quy mô

  Hình thức đầu tư

  1

  Các dự án đầu tư vào khu thương mại Lao Bảo

  5.0

  Khu kinh tế thương mại Lao Bảo huyện Hướng Hoá

  Sản xuất chế biến gia công lắp ráp, thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn

  nước ngoài BOT, BTO, BT

  2

  Các dự án tín dụng, ngân hàng, bưu chính viễn thông

  10-12

  Khu công nghiệp Nam Đông Hà

   

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  3

  Trung tâm thương mại

  3.5

  Thị xã Đông Hà

  6.500m2 11tầng

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  4

  Khu du lịch sinh thái và nghĩ dưỡng cửa Tùng, Cửa Việt

  5,0

  Huyện Vĩnh Linh, Gio Linh

  50.000 lượt khách/năm

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  5

  Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng nước nóng Đakrông

  3.0

  Huyện Đakrông

  20.000 lượt khách/năm

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  6

  Khu du lịch hồ Trung Chỉ

  3.0

  Thị xã Đông Hà

  70ha

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  7

  Khu du lịch sinh thái thuỷ lợi-thuỷ điện Rào Quán và các cụm di tích Khe Sanh-Hướng Hoá

  10.0

  Huyện Hướng Hoá

  100-150ha

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài

  8

  Dự án du lịch đảo Cồn Cỏ và các tỉnh ven biển miền trung

  2.0

  Huyện Vĩnh Linh

  100.000 lượt khách/năm

  Vốn trong nước, liên doanh 100% vốn nước ngoài