Công cụ làm việc cá nhân


  Đến đâu để được tư vấn thu thập thông tin thống kê?

  • Send this page to somebody
  • Print this page
  Thời gian vừa qua, rất nhiều doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước đề nghị Website Chính phủ cung cấp hoặc hướng dẫn tìm số liệu thống kê về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam. Những yêu cầu này đã được chuyển đến Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan này đã có hướng dẫn như sau:

  Các số liệu thống kê mà các doanh nghiệp yêu cầu hầu hết là những chỉ tiêu kinh tế vi mô, thuộc các lĩnh vực chuyên sâu, muốn có được thì người có nhu cầu thông tin thường phải trực tiếp đến các cơ sở để tìm hiểu hoặc tiến hành cuộc điều tra riêng thu thập thông tin. Tổng cục Thống kê hiện nay không có những thông tin chi tiết về các lĩnh vực này.

  Doanh nghiệp nếu cần tư vấn để tổ chức cuộc điều tra thu thập thông tin thì có thể liên hệ với Vụ Thống kê Tổng hợp, Tổng cục Thống kê để được trợ giúp kỹ thuật.(Website Chính phủ)