Công cụ làm việc cá nhân


  Ngoại giao kinh tế

  14-08-2007 Việt Nam kiên quyết loại bỏ dư lượng kháng sinh trong mặt hàng thủy sản
  14-08-2007 EWEC là cơ hội để tăng cường liên kết tiểu vùng
  14-08-2007 Xuất khẩu hàng dệt may: Chú trọng thị trường Nhật Bản và EU
  13-08-2007 Phải báo cáo định kỳ các chương trình, dự án ODA
  09-08-2007 Những điều Doanh nghiệp cần biết khi xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU
  26-07-2007 Khuyến khích DN nước ngoài đầu tư phát triển nguồn điện
  24-07-2007 Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao phục vụ kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng
  10-07-2007 Việt Nam khảo sát khu thương mại tự do tại Chilê
  10-07-2007 Tập trung vào mặt hàng công nghiệp có hàm lượng lao động cao
  05-07-2007 Hợp tác lao động Việt Nam-Li Bi đang được tăng cường
  01-07-2007 TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2006 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2007
  30-06-2007 DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA GỌI VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THỜI KỲ 2005-2010
  30-06-2007 Công tác ngoại vụ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của đất nước
  30-06-2007 Trái ngọt của 20 năm đổi mới
  30-06-2007 Năm 2007 - Ngoại giao phục vụ kinh tế
  29-06-2007 Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư
  29-06-2007 Khoản tín dụng mới 309 triệu USD dành cho Việt Nam
  29-06-2007 Xuất khẩu cà phê đạt mức kỷ lục
  29-06-2007 Việt Nam là địa điểm đầu tư quan trọng với các công ty Mỹ
  29-06-2007 Credit Suisse dự báo GDP của Việt Nam tăng 9% trong năm nay