Công cụ làm việc cá nhân


  DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO CỦA CQĐD VIỆT NAM TẠI CUBA

  • Send this page to somebody
  • Print this page

  1. Ông Dương Minh
  Đại sứ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Cuba.
  Điện thoại: CQ: (537) 2043786
  NR: (537) 2079624
  DĐ: (53) 52800624
  E-mail:
  [email protected]; [email protected]

  2. Ông Dương Hải Hưng
  Tham tán, Người thứ 2.
  Điện thoại CQ: + 53 7 2043130
  Email: [email protected]

  3. Ông Đặng Văn Dũng
  Tham tán (Phụ trách lãnh sự)
  Điện thoại: CQ: (537) 2043141
  E-mail: [email protected]

  4. Ông Nguyễn Hoàng Linh
  Bí thư thứ Nhất - Chánh Văn phòng.
  Điện thoại CQ: + (537) 2041042
  Email:[email protected]

  5. Trần Thị Thu Hương
  Bí thư thứ nhất. (Phụ trách văn hoá-báo chí)
  Điện thoại CQ: + (537) 2043139
  E-mail: [email protected]

  6. Ông Vũ Thế Trung

  Trung tá, Tùy viên Quốc phòng.
  Điện thoại CQ : + (537) 2041525
  E-mail: [email protected]

  7. Ông Phạm Đức Thịnh
  Đại tá, Phó Tùy viên Quốc phòng

  Điện thoại CQ: + (537) 2043139
  Fax: +53 7 2045333
  8. Ông Đỗ Việt Phương
  Bí thư thứ 3, phụ trách Thương vụ.
  Điện thoại CQ: + (537) 204 1525
  9. Bà Nguyễn Thị Trang

  Tùy viên Thương mại

  Điện thoại CQ: +53 7 2041525

  Fax: + 53 7 2045333

  Tạo bởi tungph
  Cập nhật 07-05-2015