Công cụ làm việc cá nhân


  Mẫu giấy tờ

  21-07-2009 Phiếu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự
  21-07-2009 Bản khai đề nghị cấp giấy xác nhận người có quan hệ gia đình với người Việt Nam ở nước ngoài
  21-07-2009 Bản khai đề nghị cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam
  21-07-2009 Bản khai đề nghị cấp giấy xác nhận ưu đãi
  21-07-2009 Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận người Việt Nam định cư ở nước ngoài
  21-07-2009 Tờ khai đăng ký lại việc sinh
  21-07-2009 Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh
  21-07-2009 Tờ khai đăng ký kết hôn
  21-07-2009 Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn
  21-07-2009 Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  16-07-2009 Bản khai lý lịch (kèm theo Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam)
  16-07-2009 Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi
  16-07-2009 Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
  16-07-2009 Giấy cử người giám hộ
  16-07-2009 Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ
  16-07-2009 Tờ khai đăng ký việc nhận con
  16-07-2009 Tờ khai đăng ký việc nhận cha mẹ (trường hợp con đã thành niên)
  16-07-2009 Tờ khai đăng ký việc nhận cha mẹ (trường hợp con chưa thành niên)
  16-07-2009 Tờ khai thay đổi, xác định lại hộ tịch, dân tộc, giới tính
  16-07-2009 Tờ khai đăng ký lại việc tử