Công cụ làm việc cá nhân


    Kỷ niệm 58 năm Ngày Khởi nghĩa vũ trang Cuba

    • Send this page to somebody
    • Print this page

    Chiều 23/7, tại Hải Dương, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 58 năm ngày Quật khởi quốc gia của các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.