Công cụ làm việc cá nhân


  Quan hệ Việt Nam - Cuba là quan hệ mẫu mực

  • Send this page to somebody
  • Print this page

  Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tại hội thảo nhân kỷ niệm 50 năm Cách mạng Cuba, tổ chức tại Hà Nội ngày 29/12, đều khẳng định quan hệ Việt Nam-Cuba trong suốt 50 năm qua xứng đáng là quan hệ mẫu mực và tấm gương đã được thử thách qua nhiều thời kỳ, năm tháng lịch sử.
  Các tham luận tập trung nhấn mạnh các nội dung cách mạng Cuba là hiện thân sinh động của chủ nghĩa quốc tế vô sản trong thời đại ngày nay; 50 năm quan hệ Việt Nam-Cuba thuỷ chung, trong sáng.
  Các đại biểu đã điểm lại những mốc lịch sử quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam-Cuba trong suốt 50 năm qua.  Ngày 1/12/1960, Chính phủ Cộng hoà Cuba và Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra trang sử mới cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông-Tây của địa cầu. Đây là sự kết tụ tất yếu của mối quan hệ giữa những dân tộc xung kích đi đầu trong cuộc đấu tranh chung chống thực dân, đế quốc, vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.
  Từ năm 1960 đến nay, quan hệ Việt Nam-Cuba luôn được Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước chăm sóc, vun trồng bằng tinh thần và hành động của chủ nghĩa quốc tế trong sáng nhất. Trong chiến tranh, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.
  Từ năm 1975 trở đi, Việt Nam và Cuba lại sát cánh bên nhau trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Những tấm lòng vàng của Cuba dành cho Việt Nam còn ngời sáng ở diễn đàn và tổ chức quốc tế sau năm 1975. Trong bối cảnh các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn bao vây, cô lập, chống phá trên trường quốc tế, Cuba vẫn thuỷ chung đứng cạnh Việt Nam, ủng hộ và bảo vệ với tư thế hiên ngang.
  Sự củng cố và phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Cuba là một trong những nhân tố góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa xã hội ở hai nước trong những năm qua. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam và công cuộc cải cách ở Cuba tạo tiền đề và bổ sung cho nhau trên cả bình diện lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  Quan hệ Việt Nam-Cuba mãi mãi là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa quốc tế trong sáng, vô tư và thuỷ chung nhất; mãi mãi là niềm tự hào của lớp lớp con cháu Jose Marti và Hồ Chí Minh./.
  (TTXVN)

  Tạo bởi trungmy
  Cập nhật 30-12-2008