Công cụ làm việc cá nhân


  Cuba muốn học tập kinh nghiệm đoàn kết dân tộc của Việt Nam

  • Send this page to somebody
  • Print this page
  Tại cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, ngày 15/11 ở Hà Nội, phái đoàn Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Mặt trận trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Ủy viên Ban thường vụ Toàn quốc, trưởng đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, bà Marơta Ôriuôila Binhốt, cũng mong muốn được học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

  Chủ tịch Phạm Thế Duyệt khẳng định Việt Nam luôn quan tâm tới sự nghiệp phát triển của nhân dân Cuba anh em và mong muốn tình đoàn kết hữu nghị đặt biệt giữa hai đất nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

  Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Lê Bá Trình đã hội đàm với phái đoàn Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba.

  Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm hoạt động, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp và động viên người dân tham gia xây dựng và phát triển đất nước./.  (TTXVN)