Công cụ làm việc cá nhân


    Chủ tịch Quốc hội Cuba đến Hà Nội

    • Send this page to somebody
    • Print this page
    Ngày 7/6, đồng chí Ricardo Alarcón de Quesada, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

    Năm 1993, đồng chí Ricardo Alarcón de Quesada được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Cuba. Năm 1998 và đến năm 2003, đồng chí tiếp tục được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội./. (TTXVN)