Công cụ làm việc cá nhân


  Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

  • Send this page to somebody
  • Print this page
  Chiều 14/4, trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Felipe Perez Roque, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết thuỷ chung, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước.

  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Cuba đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, vượt qua sự bao vây, cấm vận phi nghĩa, đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba tiếp tục thu được những thành tựu mới quan trọng.

  Bộ trưởng Felipe Perez Roque cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Cuba.

  Ông nhấn mạnh Cuba sẽ làm hết sức mình để quan hệ hữu nghị hợp tác thuỷ chung, toàn diện giữa hai Đảng, hai nước có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới./. (VNA)