Công cụ làm việc cá nhân


    Việt Nam tham gia Hội chợ quốc tế đoàn kết với Cuba

    • Send this page to somebody
    • Print this page

    Ngày 28/11, tại Trung tâm triễn lãm Pabexpo ở thủ đô La Ha-ba-na, Hội các nữ đại sứ và phu nhân đại sứ các nước tại Cuba, đã tổ chức Hội chợ quốc tế đoàn kết với Cuba với sự tham gia của hơn 30 cơ quan đại diện thuộc nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Việt Nam.