Công cụ làm việc cá nhân


    Cu-ba vinh danh chuyên gia nông nghiệp của Việt Nam

    • Send this page to somebody
    • Print this page

    Ngày 10/11, Hội kỹ thuật nông - lâm nghiệp Cu-ba (ACTAF) đã trao tặng phần thưởng mang tên "Vì tác phẩm của cuộc sống" cho Tiến sĩ Lê Vĩnh Thảo, thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vì những đóng góp của ông cho việc phát triển canh tác lúa nước tại Cu-ba. Đây là lần đầu tiên ACTAF trao tặng phần thưởng cao quý nhất của tổ chức này cho một chuyên gia nước ngoài.