Personal tools


  Báo Granma đưa tin bài về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  • Send this page to somebody
  • Print this page
  Báo Granma ngày 26/8/2009 đã đăng trên trang nhất bài của Susana Ugarte Soler (đưa theo tin của Hãng Prensa Latina từ Hà Nội ngày 25/8) dưới nhan đề "Vị tướng Giáp huyền thoại kỷ niệm sinh nhật lần thứ 99".

  Bài báo viết "Vị tướng anh hùng trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và nhà chiến lược trong chiến tranh chống Mỹ đã kỷ niệm ngày sinh lần thứ 99 của mình trong sự tôn vinh xứng đáng". Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Nhà nước và Quân đội Việt Nam đã đến thăm nhà đấu tranh anh hùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc từ thập kỷ 20 của thế kỷ trước. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh chúc Đại tướng trường thọ, minh mẫn và tiếp tục có những ý kiến đóng góp quý báu vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

  Bài báo viết rõ tướng Giáp là người gốc Quảng Bình, từng là cộng sự thân cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tham gia phong trào đấu tranh của sinh viên từ tuổi vị thành niên và năm 1929 thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, từng chịu cảnh tù đày và mất mát những người thân do bàn tay của thực dân Pháp. Đầu thập niên 1940, cuộc gặp gỡ của tướng Giáp với vị lãnh tụ lịch sử của Việt Nam, Bác Hồ đã mở ra con đường dài để ông tiếp tục theo đuổi cho đến khi giải phóng hoàn toàn đất nước năm 1975 và thống nhất Tổ quốc vào năm sau đó. Chỉ cần nêu ra hai thời điểm nổi bật của lịch sử dân tộc gắn liền với tướng Giáp: Điện Biên Phủ năm 1954, thất bại của nước Pháp thực dân và cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, đánh dấu sự thất bại của quân đội Mỹ hùng mạnh, ít lâu sau đó./.

  Created by habc
  Last modified 28-08-2009