Công cụ làm việc cá nhân


  Đôminicana muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

  • Send this page to somebody
  • Print this page

  Hà Nội (TTXVN) - Tổng thống Đôminicana Leonel Fernando Reyna đặc biệt đánh giá cao những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong công cuộc Đổi mới, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và văn hóa với Việt Nam.

  Ngày 13/3, phát biểu sau khi nhận quốc thư của Đại sứ Việt Nam tại Đôminicana Vũ Chí Công, Tổng thống Fernando Reyna đã ca ngợi cuộc đấu tranh anh hùng vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

  Đại sứ Vũ Chí Công chúc mừng Tổng thống và Chính phủ Đôminicana đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao các nước Nhóm Riô ngày 7/3 vừa qua, vì sự nghiệp hòa bình và ổn định ở Mỹ Latinh. Đại sứ cũng bày tỏ quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tăng cường hơn nữa mối quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam và Đôminicana.

  Tạo bởi tungph
  Cập nhật 17-03-2008