Công cụ làm việc cá nhân


  Phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình về tình hình người Việt Nam tại miền Đông Ucraina

  • Send this page to somebody
  • Print this page

  (MOFA) - Ngày 28/1/2015, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình người Việt Nam tại miền Đông Ucraina, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

  “Do tình hình tại một số khu vực miền Đông Ucraina có diễn biến phức tạp mới, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina theo dõi chặt chẽ, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina, nhanh chóng sơ tán công dân Việt Nam khỏi khu vực nguy hiểm. Cho đến nay, chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thiệt hại do những biến động tại một số khu vực miền Đông Ucraina.  

  Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina cũng phối hợp chặt chẽ với các Hội người Việt Nam tại các địa phương ở Ucraina tiếp tục quán triệt rộng rãi trong cộng đồng tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống yêu thương, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; tăng cường đảm bảo an toàn về người và tài sản; kịp thời xử lý những yêu cầu hỗ trợ khi có những diễn biến bất thường; sớm ổn định cuộc sống tại khu vực an toàn, khẩn trương giúp đỡ bà con có nhu cầu về nước”.