Công cụ làm việc cá nhân


    (Tin hình) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Bỉ

    • Send this page to somebody
    • Print this page

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Bỉ

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Bỉ