Công cụ làm việc cá nhân


    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi điện mừng nhân dịp Ngài Karim Massimov được bầu lại làm Thủ tướng Cộng hòa Kazakhstan

    • Send this page to somebody
    • Print this page

    (MOFA-31/1/2012) - Ngày 31/01/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng đến Ngài Ca-rim Ma-xi-mốp (Karim Massimov) nhân dịp được bầu lại làm Thủ tướng Cộng hòa Ca-dắc-xtan (Republic of Kazakhstan).